Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

A A A, Nhiều Rắn Độc Quá!
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.